Årsmøte

Velkommen til ekstraordinært årsmøte for Breivolls Venner!

Tid: Onsdag 11. september 2019  kl. 1900
Sted: Breivoll Gård

Agenda:
1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
2. Bruksavtale for Begeistringens hus
3. Investeringsramme Begeistringens hus
4. Valg av nytt styremedlem da Marit Skjerven går ut . Styret foreslår Vicki Tettum som tidligere har hatt styreverv i Breivolls Venner.

 

Bakgrunn:
Som varslet på årsmøtet i mars 2019 innkalles det herved  til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med vår forespeilede finansiering av oppbyggingen av Begeistringens hus (gule huset vis a vis vaktmesterbolig), og våre bruksrettigheter til dette.  I vårt reviderte driftsprospekt oversendt Ås kommune ved AD Hoc-utvalget høsten 2016 skriver vi blant annet følgende om dette: 

Det viktigste for Breivolls Venner er at Breivoll Gård i 2018 åpnes for befolkningen og utvikles som en aktiv og attraktiv felleskapsarena. Hvem som sitter som «driftsansvarlig» spiller mindre rolle så lenge virksomheten ikke er ekskluderende og Breivolls venner og andre aktører inviteres med som aktive samarbeidspartnere.

Eksempelvis har vi siden 2011 jobbet for å få Den Norske Turistforening (DNT) sterkt på banen i Breivollsaken. Dette resulterte blant annet i at vi i 2013 tok initiativ til å starte opp Ås Turlag, som vi har samarbeidet med siden.  Om kommunen ønsker seg DNT, Speiderne eller andre driftere av stedet, ønsker Breivolls venner seg inn som en aktiv samarbeidspartner der vi bidrar med både aktiviteter, midler og menneskelige ressurser (…)  Vi ønsker da å inngå en leiekontrakt for et dedikert hus på gården, som vil være en base for våre aktiviteter.

Breivolls Venners tilstedeværelse på gården vil sikre tilgang for allmennheten da vi på mange måter representerer lokalbefolkningen. Våre aktiviteter er for ALLE, og vi vil jobbe aktivt for å engasjere lokale krefter og andre relevante aktører til det beste for gården, kommunen og befolkningen.

Det vi ønsker er altså at ett hus på gården forbeholdes lag/foreninger og frivilligheten. Et Begeistringens hus, der Breivolls Venner (og ev. andre aktive samarbeidspartnere) kan ha fast tilhold. Vår visjon for huset er å skape et kraftsenter for lokalt engasjement, frivillighet og fellesskap. 

Vi har opparbeidet oss midler som vi ønsker å investere i et slikt hus og DNT har gitt oss prosjektlederansvaret for å få huset på plass. Det gule huset trenger en betydelig oppgradering for å tjene formålet. For at vi skal investere midlene vi har jobbet så hardt og lenge for, må vi ha en avtale på plass med DNT som gjenspeiler vår visjon for huset. I tillegg må den også sikre vår tilstedeværelse på gården i årene som kommer.  Vi er nå i samtaler med DNT om en slik avtale og vil legge denne fram for årsmøteforsamlingen.  Vi vil også be årsmøtet om en investeringsramme som legger føringer for vårt økonomiske bidrag inn i husprosjektet. 

 

TIDLIGERE ÅRSMØTER

Årsmøtepapirer mars 2019: 

Protokoll-fra-årsmøte-Breivolls-Venner-2019 Signert

Årsberetning Breivolls Venner 2018

Forslag til vedtektsendring Breivolls Venner

Resultatregnskap Breivolls Venner 2018

Revisorberetning 2018

Budsjett for Breivolls Venner 2019

Valkomiteens Innstilling Breivolls Venner 2019

Innkomne forslag årsmøte 2019

 

Årsmøtepapirer fra tidligere år:

Årsmøtepapirer 2018:
Valgkomiteens innstilling styret Breivolls venner 2018_2019
Drifts-og balanseregnskap2017 _ Budsjett2018
Årsberetning Breivolls Venner 2017
Protokoll fra årsmøte Breivolls Venner 2018med underskrifter

Årsmøtepapirer 2017:
Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016
Innstilling Breivollsvenner styre 2017

Årsmøtepapirer 2016:
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetning Breivolls Venner 2015
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Revisors beretning 2015:

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014

Årsmøtepapirer 2013:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013
Årsberetning Breivolls Venner 2012
Revidert årsregnskap for Breivolls Venner 2012
Årsmøteprotokoll 2013

Det er stengt for kommentarer.