Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Breivolls Venner!

Tid: Onsdag 27. mars 2019  kl. 1800
Sted: Breivoll Gård – Drengestua

Årsmøtet starter med inspirasjonstime der DNT Oslo og omegn forteller om sine planer for Breivoll Gård, og prosessen så langt.  Vi i Breivolls Venner  sier litt om hvordan vi ser for oss vår rolle på gården framover. Denne spennende informasjonsbolken er åpen for alle som er opptatt av framtiden til Breivoll Gård. Etterpå går vi over til ordinært årsmøte: 

Agenda:
1. Valg av møteleder og referent
2. Årsmelding 2018
3. Regnskap 2018
4. Innkomne forslag
5. Fastsettelse av kontingent 2020
6. Aktivitetsplan 2019
7. Budsjett 2019
8. Valg

Årsmøtepapirer 2019: 

Årsberetning Breivolls Venner 2018

Forslag til vedtektsendring Breivolls Venner

Resultatregnskap Breivolls Venner 2018

Budsjett for Breivolls Venner 2019

Valkomiteens Innstilling Breivolls Venner 2019


Årsmøtepapirer fra tidligere år:

Årsmøtepapirer 2018:
Valgkomiteens innstilling styret Breivolls venner 2018_2019
Drifts-og balanseregnskap2017 _ Budsjett2018
Årsberetning Breivolls Venner 2017
Protokoll fra årsmøte Breivolls Venner 2018med underskrifter

Årsmøtepapirer 2017:
Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016
Innstilling Breivollsvenner styre 2017

Årsmøtepapirer 2016:
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetning Breivolls Venner 2015
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Revisors beretning 2015:

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014

Årsmøtepapirer 2013:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013
Årsberetning Breivolls Venner 2012
Revidert årsregnskap for Breivolls Venner 2012
Årsmøteprotokoll 2013

Det er stengt for kommentarer.