Årsmøte

Årsmøte 2024

Tid: Onsdag 13. mars kl. 1900
Sted: Begeistringens Hus, Breivoll Gård

AGENDA
– Årsmelding
– Regnskap
– Inkomne forslag
– Fastsettelse av kontingent
– Arbeidsplan 2024
– Budsjett 2024
– Valg:
Leder for ett år
2 styremedlemmer for to år
1 revisor for ett år
Valgkomite med leder og 1 medlem velges for ett år

SAKSPAPIRER
Årsmelding 2023 Breivolls Venner
Arbeidsplan 2024
Resultatregnskap 2023
Revisors beretning 2023
Budsjett 2024
Valgkomiteens innstilling

Årsmøte 2023 

Protokoll_signert

Årsmelding 2022 Breivolls Venne

ARBEIDSPLAN FOR BREIVOLLS VENNER 2023

Budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling 23

Resultatregnskap 2022

Revisors beretning 2022


Årsmøte 2022

Årsmøte referat BV 2022 – signed

Årsmelding 2022 Breivolls Venner 

ARBEIDSPLAN 2022

Forslag fra styret

Budsjett 2022

Styrets innstilling til valgkomite 2022

Valgkomiteens innstilling 2022

Resultatregnskap 2021


Årsmøte 2021

Protokoll til årsmøte 28. mars 2021 

Årsmelding 2020 Breivolls Venner

Budsjett 2021

Valgkomiteens innstilling 2021

Resultatregnskap 2020 (1)

Årsmøte 2020:

Protokoll til årsmøte 8. oktober 2020_signert

Årsberetning Breivolls Venner 2019

Budsjett 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

Resultatregnskap 2019

 

 

Årsmøte 2019:

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Breivolls Venner 2019 signert

Protokoll-fra-årsmøte-Breivolls-Venner-2019 Signert

Årsberetning Breivolls Venner 2018

Forslag til vedtektsendring Breivolls Venner

Innkomne forslag årsmøte 2019

Budsjett for Breivolls Venner 2019

Valkomiteens Innstilling Breivolls Venner 2019

Resultatregnskap Breivolls Venner 2018

Revisorberetning 2018 

Årsmøte 2018:

Protokoll fra årsmøte Breivolls Venner 2018med underskrifter

Årsberetning Breivolls Venner 2017

Budsjett2018

Valgkomiteens innstilling styret Breivolls venner 2018_2019

Drifts-og balanseregnskap2017 _

Årsmøte 2017:

Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016

Innstilling Breivollsvenner styre 2017
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016

Årsmøte 2016:

Årsberetning Breivolls Venner 2015
Valgkomiteens innstilling 2016
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:


Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014 
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøte 2013:


Årsmøteprotokoll 2013

Årsberetning Breivolls Venner 2012

Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013