Rådmannens innstilling

I går kom rådmannens innstilling.  Det er bare ett ord som er dekkende nok: UFATTELIG!

Rådmannens innstilling:

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.

2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for låven som ble revet. Bygnin…gen underlegges ordinær byggesaksbehandling og bygges uten kostnad for kommunen.

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner.

Rådmann i Ås, 09.04.2013 Trine Christensen

Saksdokumentene i sin helhet:

Saksdokumenter Breivoll_rådmannens innstilling

Vedlegg til sak_ Breivoll forlengelse av leieforholdet

Breivolls Venner har 641 medlemmer. Det bor ca. 17 345 innbyggere i Ås, 124 000 i Follo. Innen mai kan saken være avgjort for oss alle sammen. Målet vårt må være at hver og en i befolkninga for ettertiden kan si til seg selv at deres medvirkning (eller manglende medvirkning) til å påvirke utfallet i Breivollsaken var et BEVISST valg.  Folk må gjerne være i mot! Folk må gjerne være for! Men de må gjøre seg opp en mening, og handle deretter! Kan vi stå å se på at stedet går tapt fordi mange av våre medinnbyggere ikke har tid/ork til å sette seg inn i saken? Det er 6 uker igjen til politikerne slenger klubba i bordet og sier «vedtatt».  5 uker igjen til å nå igjennom til de samme politikerne. 5 uker igjen… på å få folk til å våkne.  Hva gjør VI? Hva gjør DU?

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.