SV og MDG inviterer til tverrpolitisk møte i Breivollsaken!

Ås SV har sammen med Miljøpartiet  invitert alle de andre partiene til et felles tverrpolitisk møte i Breivollsaken i kveld. Målet er å enes om en god felles løsning for befolkningens beste. Ås SV har i dag sendt ut følgende pressemelding i anledning saken:

Ås SV: Breivoll skal være for alle!!

Ås kommune eier fantastiske bygninger og friområder på Breivoll gård. Området ble solgt til kommunen med støtte fra staten for at området skulle kunne brukes av kommunens innbyggere. Kommunen leier ut bygninger og tun-området til Den Kristne Menighet (Smiths venner). Det er nå svært begrenset hvilke andre grupper som kan bruke tunområdet og bygningene.

«Ås kommune må sørge for at potensialet på Breivoll blir brukt av flere enn i dag», sier leder i Ås SV Kristine Lien Skog.

Breivolls venner har samlet nesten 700 medlemmer og arbeider for å utvikle en bruk som åpner opp for allsidig utnyttelse for flere grupper. Overnattingsmuligheter for frivillige organisasjoner, sykkelkafe, samlingssted for frivillige organisasjoner, kulturelle aktiviteter, leirskolested, det er flere muligheter. Breivolls venner ønsker i første omgang å disponere den gule bygningen frem til leieforholdet utgår i 2018.

”Nå må kommunen som eier sørge for å avklare hva kommunen ønsker på Breivoll etter 2018, og samarbeide med Breivolls venner og Turistforeningen i dette arbeidet», sier Lien Skog.

Kommunen har gang på gang unnlatt å følge opp de politiske vedtak i denne saken:

Samarbeidsløsninger skulle bli fremforhandlet innen utgangen av 2012. Breivolls venner skulle sikres tilgang til lokaler innen mai 2013. I stedet går kommunen inn for at Den Kristne Menighet skal få lov til å sette opp en modulhall som kommunen kan disponere. «Ås kommune trenger ikke en hall på Breivoll. Ås kommune trenger å avklare hvordan vi kan få størst mulig glede av Breivoll for alle innbyggerne i fremtiden», sier Skog. Kommunen overlater til avtalepartene å bli enige om at Breivolls venner eventuelt skal kunne ha aktiviteter på Breivoll. Den kristne menighet savner at kommunen kommer på banen i slike forhandlinger. Det vil heller ikke bli aktuelt å bruke Breivoll når menigheten ikke ønsker det. «Igjen viser kommunen hvor kortsiktige de er i forvaltningen av viktige fellesområder, og hvor lite flinke kommunen er til å ta vare på initiativ fra innbyggere» fremhever Skog.

Ås SV har i samarbeid med MDG invitert alle politikerne i Ås til samtaler i før saken skal behandles politisk. V, Sp, KrF og AP har vist vilje til å finne en felles løsning når saken om Breivoll skal opp til politisk behandling. Det viser at det er politisk ønske om å støtte tiltak for å sikre at Breivoll blir til glede for alle innbyggerne i fremtiden.

Pressemelding slutt.

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.