Arbeiderpartiets motforslag til Rådmannens innstilling

Arbeiderpartiet har nå kommet med sitt motforslag til Rådmannens innstilling! Det begynner å ligne noe! (Bare vi får de til å legge opp til FRI bruk av det gule huset!) Vi må få politikerne til å legge føringer for Rådmannen her! Det blir spennende å se hvordan de andre partiene responderer på dette!
Først Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998.
2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og bygges uten kostnad for kommunen.
3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad kristelige menighet og Breivolls venner.
Alternativ fra Arbeiderpartiet:
1. Som rådmannens innstilling punkt 1.
2. Innholdet i en eventuell ny låve/aktivitetshus konkretiseres nærmere før kommunen tar stilling til prosjektet.
3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 skal få disponere det gule huset som kommunens funksjonshemmede opprinnelig benyttet – og som Ås kommune har avtalemessig rett til å disponere til avtalte tider. Avtale om dette inngås mellom BKM og Breivolls venner i regi av rådmannen.
4. Kommunestyret er positive til å etablere sambruk av friarealene på Breivoll der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. Eventuell avtale mellom partene inngås i regi av rådmannen.
5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.