Dette mener SV, KRF, Venstre og MDG

I  går ble SV, MDG, Venstre og KRF enige om følgende motforslag til Rådmannens innstilling:

1. Som rådmannens innstilling punkt 1.

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere og avklares utfra kommunens reelle bruksbehov før kommunen tar stilling til prosjektet.

3. Ås kommune ønsker at Breivolls venner inntil 1. mai 2018 fritt skal få disponere «det gule huset». Avtale om dette …inngås mellom BKM og Ås kommune.

4. Ås kommune ber BKM om reforhandling av leieavtalens punkt 2 for å ivareta utvidet bruk av «det gule huset», jf punkt 3.

5. Kommunestyret skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med Den norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

6. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

7. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for fremtidig bruk av Breivoll med tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017.

Dette blir bedre og bedre!

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.