Ås kommunes rett til å bruke gården i leieperioden

Leiekontrakten åpner for at Ås kommune kan benytte eiendommen vederlagsfritt. I Hovedutvalget for teknikk og miljø påpeker Høyre at Breivolls Venner ikke FRITT skal kunne benytte det gule huset siden leiekontrakten sier noe om tidsrammene kommunen har for slik bruk. I Hovedutvalget for oppvekst og kultur ble det sagt det motsatte – at kommunen styrer hvor mye de skal kunne bruke eiendommen.

Nedenfor ser du leiebestemmelsen som omtaler dette. Hva mener du?

UTDRAG FRA LEIEKONTRAKT

2. Eiendommen forutsettes utviklet i samarbeid med Ås kommune og utnyttet til aktivitetssenter for barn og unge, inkludert at deler av eiendommen tilrettelegges for fysisk og psykisk utviklingshemmede barn og unge.  Utviklingen skal ikke være til fortrengsel for allmennhetens friluftslivsbruk av strandlinjen og øvrige deler av leiearealet som ligger utenfor tunområdet, når slik bruk skjer i tråd med adferdsreglene i Friluftsloven.

Ås kommune får vederlagsfritt benytte eiendommen med tilhørende fasiliteter og utstyr til aktiviteter for fysisk funksjonshemmede barn og unge og psykisk utviklingshemmede i Ås kommune, under ledelse av kommunens egne representanter, minimum i et omfang av en dag i uken og to helgedager i måneden i sambruk med DKM. Dessuten en sammenhengende uke i skolens ferie. For øvrig avklares bruken nærmere med de ansvarlige i kommunen før hver skolestart .

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.