Formannskapets innstilling

Formannskapet hadde møte 15. mai og de kom fram til følgende innstilling som spilles inn til kommunestyret.

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger  i leiekontrakten fra 13. mai 1998

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet.

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset.

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med DNT og Oslofjorden friluftsråd og eventuelt andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

5. Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for framtidig bruk av Breivoll med tanke på at ny leieavtale skal være klar innen 1. mai 2017

Protokollen fra formannskapet kan du lese her. Breivollsaken er omtalt på s. 5-7:

Protokoll formannskapet 15.05.13

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.