Kommunestyrets vedtak 29.05.13

K-sak 33/13 Breivoll, forlengelse av leieforhold:

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger  i leiekontrakten fra 13. mai 1998

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet.

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset. Siktemålet er at Breivolls Venner skal kunne inngå leieavtale om bruk av dette huset.

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med DNT og Oslofjorden friluftsråd og eventuelt andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

5.Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for framtidig bruk av Breivoll slik at dette er klart innen 1. mai 2017.

Protokollen fra kommunestyremøtet 25.05.13:  Protokoll kommunestyremøte 29.05.13

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.