Intensjonsavtale om det gule huset i havn!

Etter lange forhandlinger, og en heftig arbeidsprosess,  kom vi i dag endelig i havn med en intensjonsavtale om leie av det gule huset. Det vil si at vi har kommet til enighet om de forutsetningene som må på plass for at en avtale kan inngås. Vedlagt utkast til avtalen som vi framforhandlet i dag. Dette åpner ikke bare for en unik mulighet til bygge et reelt driftsalternativ. Dette gir oss også en unik mulighet til å finne ut om det er stor nok vilje i befolkninga til å skape den fellesskapsarenaen vi ønsker at dette stedet skal ha i framtida. All honnør til BKM som åpner opp for dette!

Det første som må på plass før endelig avtaleinngåelse er at det foreligger en tilstandsrapport på bygningen. Det må avklares hva det vil koste å sette bygningen i nødvendig stand, og hvem som har ansvaret for dette. Når dette er avklart vil vi ta endelig stilling til om framforhandlet avtale kan undertegnes.

Det må også en gang for alle avklares hva som ligger i nåværende leiekontrakts punkt 11. Dette er såpass uklart at det gir rom for tolkning. Dette er uheldig og har oppigjennom årene ført til mye unødig frustrasjon.  Kort fortalt handler det om hvilke deler av friarealene som krever forhåndsgodkjenning av BKM før organisert bruk. Er det hele friarealet eller kun etablerte anlegg (fotballbanene)? Her strides de lærde som det så fint heter, og det må det bli en slutt på. Felles forståelse for bruk av stedet er helt avgjørende for å skape et godt samarbeidsklima.

Vi ble til slutt enige om en årlig leiekostnad for huset på 50.000 kroner. Denne summen inkluderer leie av selve huset, samt en andel på ca. 10 % av de årlige kostnadene til drift av friarealene og vintervedlikehold av veien som utføres av BKM. Dette innebærer totalt sett nesten en halvering av opprinnelig forslag.

Det blir ingen avtale om det ikke gis byggetillatelse for låve. Vi på vår side har gjort det helt klart at vår eventuelle  inntreden i det gule huset ikke skal ha noen rolle i byggesaksbehandlingen. Dette er en sak mellom Ås kommune og BKM slik enhver annen byggesak ville vært det, helt uavhengig av oss. Utfallet av dette, samt utfallet av tilstandsrapporten avgjør i stor grad om vi får en avtale eller ikke. I tillegg så skal jo politikerne våre ha et ord med i laget. Saken legges fram for formannskapet 29.01.14.

Helt til sist: Vi er nå over 650 medlemmer! Tusen takk til alle dere som støtter oss i denne saken. Dere er alle med på å gjøre dette mulig, vit at hver og en av dere teller!

Intensjon om leieavtale mellom Ås kommune og Breivolls venner

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.