Revidert organisasjonsmodell for Breivoll Gård

I forbindelse med at Ås kommune i 2016 nedsatte et Ad Hoc utvalg som skulle finne beste driver av Breivoll Gård fra 2018, så vi behov for å revidere vårt driftsprospekt fra 2012. Dette prospektet baserte seg på driftsmodellen til Natur, Kultur og Helsesenteret i Asker. Dette er en aktivitets- og innholdsmodell som vi den gang mente ville egne seg godt for Breivoll Gård, noe vi mener fortsatt. Men vi har i de fire årene som er gått siden da, tilegnet oss erfaringer, kunnskap og innspill som førte til at vi ønsket å revidere selve organisasjonsmodellen fra 2012. Revidert innspill ble derfor sendt Ad Hoc utvalget 1. november 2016.

Friluftsliv, frivillighet, kulturaktiviteter og folkehelse står fortsatt sentralt for oss på innholdssiden. Dette er grundig gjort rede for i opprinnelig prospekt. Det er rammene disse aktivitetene driftes innenfor vi i 2016 utabrbeidet en ny modell på.  Les mer her:

Breivoll gård 2018 – revidert organisasjonsmodell

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.