Ad Hoc-utvalget har konkludert

Da har Ad Hoc-utvalget konkludert i Breivollsaken, og det er med glede å registrere at de for fremtiden anbefaler kommunen at gården i størst mulig grad skal driftes på en slik måte at det tilrettelegges for allmennheten!
Utvalget anbefaler at kommunen inngår en dialog med  DNT Oslo og Omegn for en mulig fremtidig avtale som hoveddrifter og  legger til grunn at dagens leiekontrakt avsluttes ved leietidens slutt 01.05.17, med oppsigelse senest 30.04.17. Utvalget anser Breivolls Venner som en potensiell underaktør/underdrifter på Breivoll Gård.
Utvalgets rapport kan leses i sin helhet her:

De av deres som har fulgt saken tett en stund, vet at vi har jobbet med DNT-sporet parallelt med den NaKuHel-inspirerte driftsmodellen som vi la fram i 2012. Vi har hatt en rekker møter med både ny og gammel leder i DNT opp igjennom årene, og Breivolls Venner tok også i sin tid initiativ til å opprette et lokallag for DNT i Ås. DNT var også en av bidragsyterne når vi i februar arrangerte vår inspirasjonskveld «Breivoll 2018»  på Liahøi.
DNT som hoveddrifter er en løsning  for Breivoll gård som vi støtter fullt ut, men vi har i vårt innspill til Ad Hoc vært tydelige på at om så blir tilfelle så ønsker vi oss en samarbeidsmodell der Breivolls Venner kan ha en rolle. Les mer om dette på side 9 i vårt tillegg til driftsalternativ fra 2012 som dere finner her:
Ad hoc- utvalget sier i sin anbefaling til kommunen at de anser oss som en potensiell samarbeidspartner til en hoveddrifter. Vi mener at Breivolls Venners tilstedeværelse på gården vil sikre tilgang for allmennheten da vi på mange måter representerer lokalbefolkningen. Våre aktiviteter er for ALLE. Som en samarbeidspartner til en ny hoveddrifter vil vi jobbe aktivt for å engasjere lokale krefter og andre relevante aktører til det beste for gården, kommunen og befolkningen.
Saken skal først opp i Hovedutvalg for teknikk og miljø 19. januar før den behandles i formannskap og kommunestyre.
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.