En milepæl er nådd!

01.02.17 vil gå inn i historien som den dagen da vi nådde en av de viktigste milepælene i Breivollsaken. I kveld besluttet et ENSTEMMIG kommunestyre følgende:

1. Breivoll gård- og friområde skal i fremtiden driftes på en måte som i størst mulig grad tilrettelegger for allmennheten.

2. Nåværende leieavtale avsluttes ved avtalens utløp den 01.05.2018. Dette medfører at avtalen må sies opp av kommunen senest 30.04.2017.

3. Ås kommune går i dialog om mulig fremtidig avtale direkte med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn (DNT). DNT vurderes som best egnet som fremtidig hoveddriver på Breivoll, jf. begrunnelse i saksfremlegget som du finner her:

file:///C:/Users/ao185/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/RK7TSTMQ/577470_17_1-pdf.577470od50f.pdf

4. Fremforhandlet utkast til leieavtale bør foreligge innen 01.09.2017.

5. Det presiserer at Breivoll, uansett driver, skal driftes og forvaltes på en slik måte at den ikke medfører større utgifter for kommunen enn det kommunen har i dag.

Vi har jobbet for at Breivoll Gård skal åpnes og driftes til det beste for befolkningen siden drømmen om Breivoll Gård vant Drømmevalget i 2010. Det gjenstår et par meter før drømmen er i mål – en avtale skal utformes og partene må bli enige – men det er en stoor seier at alle politikerne i Ås kommunestyre endelig ser verdien i at gården kommer befolkningen til gode. Det har tatt 7 år, men ved hjelp av Ad Hoc, og ihuga ildsjeler er dagen ENDELIG her! Selvom siste innersving ikke er tatt så må det være lov med både jubel og fanfarer. En uhyre viktig milepæl er nådd!

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.