Intensjonsavtalen oppe til vurdering

Nå ligger forslag til intensjonsavtale mellom DNT og Ås kommune på bordet og 7. mars skal saken opp i Formannskapet. Ennå noen meter igjen, men nå er vi endelig på oppløpssida! Innstillinga til kommunen har endret seg kraftig i saken de 7 åra vi har holdt på – det er utrolig godt å se! Nå VIL de! Vi har trua – selvom et par bakketopper gjenstår. Fra intensjonsavtalen:

Partene er innforstått med at det vil kreve betydelige investeringsmidler for å kunne etablere et godt tilbud på Breivoll som er økonomisk bærekraftig. DNT Oslo er helt  avhengig av et betydelig bidrag fra private gavegivere og/eller fra det offentlige. Innen overtakelsen er partene nødt til å få avklart hvilke økonomiske utsikter det er til å få realisert nødvendige tiltak. Disse tiltakene er bl.a.: nytt sovehus, restaurering av eksisterende hus, nytt storkjøkken, inventar og utstyr og kajakklager. Ny bygningsmasse skal finansieres, oppføres, driftes og vedlikeholdes av DNT Oslo. Ås kommune skal være eier av den samlede bygningsmassen.

Lån: Som et bidrag til å løse de finansielle utfordringene, er Ås kommune villig til å yte  DNT Oslo et lån på inntil kr. 6 mill. Det stilles ikke krav om sikkerhet for lånet, det  forutsettes imidlertid at lånet kun skal benyttes til investeringsformål på Breivoll. Lånet skal betales ned, med kommunens gunstige rentevilkår, innen de rammer og muligheter som ligger innenfor driftsinntektene på stedet. Lånet skal være en mulighet DNT Oslo har til å trekke på. da investeringsbehovet er på litt over 20 millioner.

Les hele intensjonsavtalen her: http://www.as.kommune.no/…/v1/741825_2_1-pdf.741825oa6a5.pdf

Vi i Breivolls Venner jobber nå aktivt med å finne/utvikle løsninger som kan være med å bidra til økonomisk bærekraft for framtidas flotteste fellesskapsarena i vår region. Denne drømmen skal bli en realitet!

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.