Rådmannens innstilling i Breivollsaken

Da har Rådmannen sendt sin innstilling i forhold til Breivollsaken til politiske utvalg i kommunen. Innstillingen er at saken tas til orientering. Dagens leieforhold løper fram til mai 2018, og  administrasjonens vurdering er at framtidig drift av gården legges ut som en anbudskonkurranse i 2016.  Rådmannen sier at de ser muligheter for kommunen dersom det oppføres et «låvebygg» (ref BKMs alternativ), men at de på grunn at den økonomiske situasjonen ikke kan ta stilling til dette på nåværende tidpsunkt. Hun sier videre at kommunen hverken kan tillate  låvebygging eller gå for ny driftsmodell før ny leieavtale foreligger 1. mai 2018.

Breivolls Venner er naturlig nok skuffet over innstilligen, da vi har jobbet hardt og lenge med å få driftsalternativet vårt på plass innen fristen vi fikk fra kommunen. At saken foreslåes å settes på «vent» i ytterligere 3 år er ganske tungt. At det blir en anbudskonkurranse er kanskje bare rett og rimelig, men andre aktører har hatt like lang tid på seg som Breivolls Venner med å fremme sine driftsalternativer. Ingen andre har kommet på banen så vidt vi er kjent med. Kjente aktører som kunne være aktuelle og som nevnes av Rådmannen i innstillingen er  aktører som allerede er på lag med oss.  Samarbeidet med disse er skrevet inn i  vårt prospektet. Nå gjenstår det bare å se hva politikerne gjør med dette. Aksepteres Rådmannens innstilling, eller er det noen politikere som nå reiser seg og tar tak slik at denne saken får den behandlingen den fortjener?

Du kan lese Rådmannens fulle redgjørelse her (let deg fram til Breivollsaken som ligger nest neders på første side og klikk på lenken):

Rådmannens innstilling til Breivollsaken

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

Det er stengt for kommentarer.