Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Breivolls Venner!

Tid: Torsdag 22. mars kl. 1830
Sted: Biblioteket på Vinterbrosenteret

Agenda:
1. Valg av møteleder og referent
2. Årsmelding 2017
3. Regnskap 2017
4. Innkomne forslag:
–   Valgkomiteen foreslår som en prøveordning å utvide styret med ett fast styremedlem for 2018, og redusere med ett varamedlem i samme periode. Gjenstående varamedlem foreslåes valgt for 2 år. Se valgkomiteens innstilling for detaljer.
5. Fastsettelse av kontingent 2019
6. Aktivitetsplan 2018
7. Budsjett 2018
8. Valg
A – Leder for ett år
B – 2 styremedlemmer for to år (evt 1 styremedlem for 2 år og 1 styremedlem for ett år etter forslag fra valgkomiteen)
C – 2 varamedlemmer for ett år (evt 1 varamedlem for to år etter forslag fra valgkomiteen)
D – 1 revisor for ett år
E – Valgkomité med en leder og ett medlem velges for ett år

Etter årsmøtet blir det energisk idèdugnad, der vi sammen tenker STORT og klokt rundt følgende utfordring:

DNT trenger ca 20 millioner for å realisere sine planer på Breivoll i 2019. Mye står og faller på at disse midlene skaffes til veie. Styret har et hårete mål om at vår engasjerte forening skal klare å bidra med 10% av dette investeringsbehovet. Hvordan gjør vi det mulig?

Møtet avsluttes kl. 2100

Årsmøtepaprier 2018:
Valgkomiteens innstilling styret Breivolls venner 2018_2019
Drifts-og balanseregnskap2017 _ Budsjett2018
Årsberetning Breivolls Venner 2017
Protokoll-årsmøte-Breivollsvenner-22.03.17


Årsmøtepapirer fra tidligere år

Årsmøtepapirer 2017:
Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016
Innstilling Breivollsvenner styre 2017

Årsmøtepapirer 2016:
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetning Breivolls Venner 2015
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Revisors beretning 2015:

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014

Årsmøtepapirer 2013:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013
Årsberetning Breivolls Venner 2012
Revidert årsregnskap for Breivolls Venner 2012
Årsmøteprotokoll 2013

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.