Årsmøte

Velkommen til årsmøte for Breivolls Venner!

Tid: Onsdag 22. mars kl. 1830
Sted: Klubbhuset til Nordby IL –  Sportsveien 21, 1407 Vinterbro

Agenda:
1. Valg av møteleder og referent
2. Årsmelding 2016
3. Regnskap 2016
4. Innkomne forslag:
* St.Hans på Breivoll. Breivolls Venner overtar som hovedansvarlig for arr. etter Ås  Kiwanis  * Vedtektsendringer (se sakspapirer)
5. Fastsettelse av kontingent 2018
6. Aktivitetsplan 2017
7. Budsjett 2017
8. Valg
A – Leder for ett år
B – 2 styremedlemmer for to år
C – 2 varamedlemmer for ett år
D – 1 revisor for ett år
E – Valgkomité med en leder og ett medlem velges for ett år

Årsmøtepaprier 2017:
Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016
Innstilling Breivollsvenner styre 2017

Årsmøtepapirer fra tidligere år:

Årsmøtepapirer 2016
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetning Breivolls Venner 2015
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Revisors beretning 2015:

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014

Årsmøtepapirer 2013:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013
Årsberetning Breivolls Venner 2012
Revidert årsregnskap for Breivolls Venner 2012
Årsmøteprotokoll 2013

 

 

 

 

 

 

Det er stengt for kommentarer.