Årsmøte

Digitalt årsmøte i mars 2021

Årsmøtet avholdes i perioden 20. mars kl.1000 – 28. mars kl.2000. Grunnet koronasituasjonen avholdes også dette årsmøtet digitalt på plattformen til OBOS slik vi gjorde i fjor. OBS: Årskontingent må være betalt for deltakelse.
Alle medlemmer som har innbetalt kontingent inviteres via SMS. Mottar du ikke SMS er det fordi vi enten mangler eller har feil mobilnummer på deg. Gi oss i så fall beskjed.
Årsmøtet skal behandle følgende:
 1. Årsmelding (godkjenne)
 2. Regnskap (godkjenne)
 3. Innkomne forslag
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Arbeidsplan (godkjenne)
 6. Budsjett (godkjenne)
 7. Valg
  1. Leder for ett år
  2. 2 -3 styremedlemmer for to år
  3. 1 revisor for ett år
  4. Valgkomité med leder og 1 medlem velges for ett år

Vedtak på årsmøte fattes med alminnelig flertall. Dette gjelder ikke saker etter vedtektens §§ 11 og 12

Sakspapirer:
Årsmelding 2020 Breivolls Venner

Resultatregnskap 2020 (1)

Budsjett 2021

Valgkomiteens innstilling 2021

Protokoll til årsmøte 28. mars 2021 

Revisorberetning:

 

TIDLIGERE ÅRSMØTER

Sakspapirer for digitalt årsmøte høst 2020:
Protokoll til årsmøte 8. oktober 2020_signert

Valgkomiteens innstilling 2020

Årsberetning Breivolls Venner 2019

Budsjett 2020

Resultatregnskap 2019

Revisorberetning 2019:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtepapirer  2019: 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte Breivolls Venner 2019 signert

Protokoll-fra-årsmøte-Breivolls-Venner-2019 Signert

Forslag til vedtektsendring Breivolls Venner

Resultatregnskap Breivolls Venner 2018

Revisorberetning 2018

Budsjett for Breivolls Venner 2019

Valkomiteens Innstilling Breivolls Venner 2019

Innkomne forslag årsmøte 2019

Årsberetning Breivolls Venner 2018

Årsmøtepapirer 2018:
Valgkomiteens innstilling styret Breivolls venner 2018_2019
Drifts-og balanseregnskap2017 _ Budsjett2018
Årsberetning Breivolls Venner 2017
Protokoll fra årsmøte Breivolls Venner 2018med underskrifter

Årsmøtepapirer 2017:
Protokoll årsmøte Breivollsvenner 22.03.17
Årsberetning Breivolls Venner 2016
Styrets forslag til endring av vedtekter
Drifts- og balanseregnskap BV 2016
Revisors beretning 2016
Innstilling Breivollsvenner styre 2017

Årsmøtepapirer 2016:
Valgkomiteens innstilling 2016
Årsberetning Breivolls Venner 2015
Drifts- og balanseregnskap Breivolls Venner 2015

Revisors beretning 2015:

Årsmøteprotokoll 2016:

 

Årsmøtepapirer 2015:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2015
Årsberetning Breivolls Venner 2014
Drift-og balanseregnskap BV for 2014
Revisors beretning regnskap BV 2014 av 25.02.15
Valgkomiteens innstilling 2015
Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2015

Årsmøtepapirer 2014:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2014
Årsberetning Breivolls Venner 2013
Driftsregnskap og balanseregnskap for 2013 BV
Revisorsberetning for 2013 (klikk på bildet nedenfor for å få full størrelse) :

Årsmøteprotokoll Breivolls Venner 2014

Årsmøtepapirer 2013:
Invitasjon til Årsmøte for Breivolls venner 2013
Årsberetning Breivolls Venner 2012
Revidert årsregnskap for Breivolls Venner 2012
Årsmøteprotokoll 2013

Det er stengt for kommentarer.