Kontakt

Styret i Breivolls Venner:

  • Leder: Rikke Soligard, tlf. 40 24 00 30
  • Nestleder: Hans-Erik Lerkelund, tlf. 98 84 93 97
  • Medlemsansvarlig:  Mette Ryen
  • Regnskapsansvarlig: Ingrid Skogseth
  • Styremedl.: Tove Smelhus
  • Styremedl.: Lena Holm Berndtsson

Vår e-postadresse er: breivollsvenner@gmail.com