Bakgrunn

Breivolls Venner ble opprettet etter initiativ fra Ås Begeistringsetat i 2011. Begeistringsetaten  jobber for å øke fellesskapet, tilhørighetsfølelsen, begeistringa og engasjementet i lokalsamfunnet.

Begeistringsetaten skal gjennom sitt arbeid:

  • Synliggjøre muligheten den enkelte har til å påvirke
  • Tilrettelegge for meningsfylt lokal aktivitet som gir glede til mange
  • Inspirere til handling og bidragsvilje

I 2010 åpnet Begeistringsetaten drømmebanken i Nordby, banken der innskuddene handler om mye mer enn kroner og ører. Innbyggerne i bygda satte inn drømmer de hadde for eget bosted, og gjennom drømmevalget fant vi fram til den drømmen fellesskapet sterkest ønsket  å realisere. Drømmen som vant handlet om at Breivoll Gård på ny skulle bli en åpen gård – til glede for befolkningen.

Siden da har Ås Begeistringsetat jobbet for at denne drømmen skal realiseres. Det førte til at foreningen Breivolls Venner ble etablert, med det formål å styrke og utvikle Breivoll Gård og friområde som en fellesskapsarena for allmennheten.

Igjennom et innbyggerinitiativ i 2011 fikk Breivolls Venner «kjøpt» seg handlingsrom fra kommunen, og vi fikk tiden ut 2012 til å utarbeide nytt driftsalterntiv for gården.

Våren 2012 fant vi driftskonseptet vi lette etter – levendegjort gjennom senteret for Natur, Kultur og Helse (NaKuHel-senteret) på Sem i Asker.  Vi har nå utarbeidet et prospekt der vi  presenterer vårt alternativ som er tuftet på både NaKuHel-filosofien og Begeistringsetatens verdigrunnlag, der fellesskap, respekt, engasjement og inkludering står sentralt. Prospektet er nå ute på høring hos våre medlemmer før den endelige versjonen overleveres kommunen i løpet av desember.

Vi ønsker å bygge et driftsalternativ der samarbeid står sentralt og håper dagens drivere ønsker å gå inn på en samarbeidsløsning sammen med oss.

Les mer om begeistringestatens drømmebank her: 

Les mer om NaKuHel i Asker her:

Det er stengt for kommentarer.