Årsmøte 5. mars 2014

Det blir avholdt årsmøte i Breivolls Venner onsdag 5.mars kl. 19-21 i kantinen over Nordby Hallen (ved Nordbytun ungdomsskole).  Vi kommer nærmere tilbake med fullstendig innkallelse med tilhørende årsmøtepapirer.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 5. mars 2014

30.01.14 Artikler i Ås avis og ØB

Artikler om formannskapsmøtet 29.01.14:

Ås Avis:

Østlandets Blad:

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for 30.01.14 Artikler i Ås avis og ØB

Formannskapet vil ha saken opp i kommunestyret

I går ga formannskapet honnør til alle parter som har fått intensjonsavtalene om leie av det gule huset i havn. Det ble også besluttet at rådmannen nå skal samle trådene i en 3-partsavtale før den på ny fremmes for formannskapet som igjen vil sende den videre til kommunestyret. Det gis også tillatelse til at BKM får søke om å bygge låven (noe som trengs siden den skal oppføres på kommunal grunn). Breivolls Venner er som kjent skeptiske til oppføring av låve, men har sagt at dette må bli en sak mellom kommunen og menigheten. Vi ønsker ikke at det gule huset brukes som et argument for at låven skal opp. Den låven var ønsket bygget lenge før det var snakk om at vi skulle inn i det gule huset. Dette er altså to forskjellige saker.

Vi må også erkjenne at en midlertidig bygning uten binding for kommunen er noe helt annet enn den låven det tidligere var snakk om. Det er nå viktig at byggesaken kommer i gang, slik at man får avklart forholdene rundt denne, hvilken funksjon og hvilket innhold låven skal ha. Dette er det kommunens representanter som tar stilling til. Går alt som man håper kan byggesaken være avgjort innen noen få mnd. Kanskje før sommer`n . Politikerne sa iallfall at det nå må bli satt fortgang saksbehandlingen.

Vi føler at vi sammen med BKM har ført saken mange hakk framover, og dialogen under samtalene har vært god. Det er nedlagt et godt stykke arbeid fra begge parter for å komme til enighet, og nå er resten opp til kommunens administrasjon og våre politikere.

Les mer i dagens artikkel i ØB. Her kan det forøvrig virke som Breivolls Venner ønsker låven opp slik at vi raskt kan få komme inn i det gule huset. Slik er det ikke. Vi erkjenner at det er en forutsetning fra BKMs side, og at det ikke blir noen avtale før den er godkjent. Det er også det som menes i ØBs artikkel. Dersom det ikke blir noen avtale om låvebygg, vil vi i Breivolls Venner fortsette vårt arbeid med å bygge driftsalternativet vårt fram til anbudsprosessen i 2016 – slik vi har gjort de siste 3 årene. Det betyr altså ikke kroken på døra for oss. Vi har et langsiktig mål med vårt engasjement.

Blir det låve så blir det låve, men det viktige med det er at den da ville ha kommet uansett, siden det gule huset IKKE påvirker utfallet. BKM gir oss med dette mulighet til å komme inn på gården – samtidig med at låven gjør sin inntreden. Det er en mulighet vi setter stor pris på.

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Formannskapet vil ha saken opp i kommunestyret

Intensjonsavtale om det gule huset i havn!

Etter lange forhandlinger, og en heftig arbeidsprosess,  kom vi i dag endelig i havn med en intensjonsavtale om leie av det gule huset. Det vil si at vi har kommet til enighet om de forutsetningene som må på plass for at en avtale kan inngås. Vedlagt utkast til avtalen som vi framforhandlet i dag. Dette åpner ikke bare for en unik mulighet til bygge et reelt driftsalternativ. Dette gir oss også en unik mulighet til å finne ut om det er stor nok vilje i befolkninga til å skape den fellesskapsarenaen vi ønsker at dette stedet skal ha i framtida. All honnør til BKM som åpner opp for dette!

Det første som må på plass før endelig avtaleinngåelse er at det foreligger en tilstandsrapport på bygningen. Det må avklares hva det vil koste å sette bygningen i nødvendig stand, og hvem som har ansvaret for dette. Når dette er avklart vil vi ta endelig stilling til om framforhandlet avtale kan undertegnes.

Det må også en gang for alle avklares hva som ligger i nåværende leiekontrakts punkt 11. Dette er såpass uklart at det gir rom for tolkning. Dette er uheldig og har oppigjennom årene ført til mye unødig frustrasjon.  Kort fortalt handler det om hvilke deler av friarealene som krever forhåndsgodkjenning av BKM før organisert bruk. Er det hele friarealet eller kun etablerte anlegg (fotballbanene)? Her strides de lærde som det så fint heter, og det må det bli en slutt på. Felles forståelse for bruk av stedet er helt avgjørende for å skape et godt samarbeidsklima.

Vi ble til slutt enige om en årlig leiekostnad for huset på 50.000 kroner. Denne summen inkluderer leie av selve huset, samt en andel på ca. 10 % av de årlige kostnadene til drift av friarealene og vintervedlikehold av veien som utføres av BKM. Dette innebærer totalt sett nesten en halvering av opprinnelig forslag.

Det blir ingen avtale om det ikke gis byggetillatelse for låve. Vi på vår side har gjort det helt klart at vår eventuelle  inntreden i det gule huset ikke skal ha noen rolle i byggesaksbehandlingen. Dette er en sak mellom Ås kommune og BKM slik enhver annen byggesak ville vært det, helt uavhengig av oss. Utfallet av dette, samt utfallet av tilstandsrapporten avgjør i stor grad om vi får en avtale eller ikke. I tillegg så skal jo politikerne våre ha et ord med i laget. Saken legges fram for formannskapet 29.01.14.

Helt til sist: Vi er nå over 650 medlemmer! Tusen takk til alle dere som støtter oss i denne saken. Dere er alle med på å gjøre dette mulig, vit at hver og en av dere teller!

Intensjon om leieavtale mellom Ås kommune og Breivolls venner

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Intensjonsavtale om det gule huset i havn!

Invitasjon til stiftelse av Ås Turlag 28.01.14

Innebygd bilde 2

 Invitasjon til stiftelse av Ås Turlag

 Til alle turinteresserte i Ås

DNT Oslo og Omegn har over 1 000 medlemmer i Ås og ønsker nå å opprette et lokallag i kommunen. Ås har flotte turområder i nærheten og vi ønsker å få enda flere til å bruke både disse områdene og andre turområder rundt om i hele landet. Med et Ås Turlag ønsker vi å gi alle turinteresserte i Ås et enda bedre aktivitets- og friluftstilbud.  Stiftelsesmøtet holdes i Ås kulturhus, store sal, tirsdag 28. januar 2014 kl. 19.00.  

På møtet vil det bli orientert om planene for turlaget, etablert vedtekter og valgt et styre. Håvard Steinsholt vil fortelle om ”turing” i nærmiljøet. Lett servering.

Møtet er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer av DNT har stemmerett ved valgene. Det vil bli anledning til å melde seg inn i DNT på møtet. Vel møtt!  

Initiativgruppa

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Invitasjon til stiftelse av Ås Turlag 28.01.14

Sakspapirer Formannskapet 29.01.14 – Breivollsaken

Breivollsaken kommer opp i formannskapet 29.01.14. Nedenfor finner du link til sakspapirene, og rådmannens oppsummering i forhold til forhandlingene om utleie av det gule huset til Breivolls Venner:

Sakspapirer formannskapsmøtet 29.01.14

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Sakspapirer Formannskapet 29.01.14 – Breivollsaken

Kommunestyrets vedtak 29.05.13

K-sak 33/13 Breivoll, forlengelse av leieforhold:

1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av opsjonsmuligheten som ligger  i leiekontrakten fra 13. mai 1998

2. Innholdet i en eventuell ny bygning konkretiseres nærmere før partene tar stilling til prosjektet.

3. Det forhandles mellom Brunstad kristelige menighet og Ås kommune om disposisjonsrett til det gule huset. Siktemålet er at Breivolls Venner skal kunne inngå leieavtale om bruk av dette huset.

4. Kommunen skal legge til rette for sambruk av friarealene på Breivoll, der partene også kan samarbeide med DNT og Oslofjorden friluftsråd og eventuelt andre organisasjoner som melder sin interesse. En eventuell avtale mellom partene må inngås i regi av rådmannen. Formannskapet skal holdes løpende orientert.

5.Disponering av friarealene må skje innenfor reguleringsplanens rammer.

6. Ås kommune må sette i gang en politisk prosess for framtidig bruk av Breivoll slik at dette er klart innen 1. mai 2017.

Protokollen fra kommunestyremøtet 25.05.13:  Protokoll kommunestyremøte 29.05.13

 

 

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Kommunestyrets vedtak 29.05.13

Interpellasjon om framdrift i Breivollsaken

Onsdag 09.10.13 fikk kommunestyret framlagt Laila P. Nordsveens (AP) interpellasjon i forhold til framdrift i Breivollsaken, samt rådmannens tilsvar. Denne inneholder BKMs krav/ønsker som de vil ha på plass i forhold til å kunne inngå en framleieavtale med Breivolls Venner i det gule huset.

Interpellasjon _ svar framdrift Breivollsaken

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Interpellasjon om framdrift i Breivollsaken

29. september – Breivollmarsjen!

Søndag 29. september – Breivollmarsjen; Høstmarsj!

Oppmøte: Hovedstranden på Breivoll, utmarsj mellom kl. 1100-1300

Varighet: Marsjen avsluttes kl. 1500

Pris: 60,- for voksne og 30,- for barn

For tredje gang inviterer Breivolls venner til turmarsj i unikt vakre og varierte omgivelser! Vi legger opp til en turmarsj m/gøyale (nye!) oppgaver for hele familien, men man kan selvsagt også delta uten å måtte løse oppgavene.  Oppgavene er valgfrie og en måte å motivere de yngre deltagerne på.  Løypa går fra hovedstranden på Breivoll, forbi Breivoll gård til Kjærnes, fra Kjærnes til Nesset og så tilbake til Breivoll igjen. Løypa er ca. 5 km lang og gjennomføres i det tempoet man selv ønsker. Vi legger også opp til en minirunde for de som ikke ønsker å gå så langt!

Påmelding i startområdet kl.1100-1300, utmarsj umiddelbart etter påmelding. Marsjen må være gjennomført innen kl. 1500.

Deltageravgift kr 60,- Barn under 12 år kr. 30,- Barn under 6 år gratis. Det er kioskutsalg i start-/målområdet. Husk kontanter, gode sko, klær etter vær, drikkeflaske m/vann og godt humør! Inviter gjerne familie, venner og kjente til arrangementet!!

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for 29. september – Breivollmarsjen!

Breivolls Venners innspill til kommunestyret 29.mai 2013

Breivolls Venner har utarbeidet et innspill i forhold til formannskapets innstilling i Breivollsaken. Dette innspillet sendes nå ut til kommunestyrepolitikerne våre og evt. andre som kunne ha interesse av dette, i forkant av kommunestyremøtet 29.mai der kommunestyret skal fatte endelig vedtak i saken.

Du kan lese innspillet vårt her:

Innspill til kommunestyremøtet 29.mai 2013 fra Breivolls Venner

 

Publisert i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Breivolls Venners innspill til kommunestyret 29.mai 2013