Om oss

Breivolls Venner jobber for å styrke og utvikle Breivoll Gård og friområde som en fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten. Våre innsamlede midler skal uavkortet investeres i aktiviteter, prosjekter, drift og anlegg på Breivoll i den hensikt å forløse stedets enorme potensiale.

 2010 vant drømmen «Breivoll Gård – en fellesskapsarena for befolkningen» Drømmevalget i Ås kommune. Siden da har foreningen Breivolls venner jobbet hardt for at Breivoll Gård skulle åpnes for allmennheten. Les mer om bakgrunnen og historikken for dette her: 

Breivoll Gård, med sin unike beliggenhet, er en fantastisk perle, kommunens indrefilet og arvesølv – for å bruke noen av omtalene stedet har på folkemunn. Som kommunens eneste eiendom med fjordnær tilhørighet står stedet i en særstilling, ikke bare på kommunalt nivå – men også på landsbasis. Mulighetene som oppstår om man åpner tankene i en litt mer visjonær retning, er nærmest grenseløse. Verdiskapningen som umiddelbart vil finne sted i kjølvannet av et slikt handlingsspor, er uvurderlig – både for dagens og morgendagens innbyggere. Vi sa til våre politikere:  Spørsmålet er ikke om vi har råd. Spørsmålet er om vi har råd til å la være.

To viktige oppgaver har vært å skape politisk endringsvilje og et bredt folkelig engasjement.  Drømmen var stor, og mange var i tvil om den lot seg realisere. Nå, etter mye «stang ut» og over syv år i løypa, kan vi endelig si at drømmen er brakt i mål – og det på startstreken av en ny epoke. Breivoll Gård er felleskapets puslespill. Drømmen kunne realiseres fordi mange har bidratt med sine brikker underveis.

Sammen gjorde vi det mulig.

Men det er også nå det hele starter.

I 2019 overtok Den Norske Turistforening driften av Breivoll Gård. Det var deres driftsmodell som vant fram da kommunens AD-Hoc utvalg skulle avgjøre gårdens framtid. Breivolls Venner har vært i samtaler med DNT siden 2010 for å diskutere mulighetene til et samarbeid om drift av stedet. Vi tok initiativ til å etablere DNT Ås Turlag i 2013, for vi visste DNT ville bli en viktig aktør i arbeidet med å åpne gården. Vi er svært glade for at det til slutt også ble slik! DNT`s visjon er at Breivoll skal bli den største, viktigste og mest allsidige friluftsarenaen som er skapt for barn og unge i Norge. Det vil Breivolls Venner være med å bidra til.

I perioden juli 2018- august 2019 åpnet Breivolls Venner gårdskafè i Drengestua. Sånn sett var vi på et vis «oppvarmingsbandet» til DNT, da vi med dette så smått fikk startet arbeidet med å bygge opp felleskapsarenaen. Gårdskafeen ble driftet på frivillig basis helgene året igjennom. Da fortrinnsvis søndagene, med unntak av sommersesongeg 2018 da vi også hadde lørdagsåpent, samt enkelte helligdager i høytidene.

Alle våre inntekter fra Breivolls Venners virksomhet går til drift, aktiviteter og anlegg på Breivoll, med formål om å styrke og utvikle Breivoll Gård og friområde som en fellesskapsarena for befolkningen.

Vårt første driftskonsept, innlevert Ås kommune 31.12.2012: 
Prospekt Breivoll gård – Senter for natur, kultur og helse i Follo

Revidert driftskonsept, levert Ås kommune 30.10.2016
Breivoll gård 2018 – revidert organisasjonsmodell