Medlemskap

Alle som ønsker å støtte opp om Breivolls Venners arbeid med å styrke og utvikle Breivoll Gård og friområde som en fellesskapsarena for befolkningen kan melde seg inn i foreningen.

Medlemskategorier:

  • Enkeltmedlemsskap: Kr 250,- pr. år
  • Familiemedlemsskap (Hele husstanden): Kr 500,- pr. år
  • Lag- og foreningsmedlemskap: Kr. 500,- pr. år
  • Bedriftsmedlemskap: Kr. 1 000,- pr.år
  • Hjertemedlemskap: Kr 5 000,- pr. år

Du melder deg inn ved å sende en e-post med navn, adresse og ønsket medlemskategori til breivollsvenner@gmail.com. Ved familiemedlemskap trenger vi i tillegg navnet på alle i husstanden som skal omfattes av medlemskapet.

Kontingenten setter du inn på vårt kontonr. 1100 42 86709. Merk innbetalingen med navn og medlemskategori for eksempel «familiemedlemsskap».