Begeistringens hus

Det lille gule huset ved inngangen til gårdstunet ser kanskje ikke så begeistret ut i dag, men det er forandringer i vente. Store forandringer.
Se video om prosjektet her.

Begeistringens Hus skal bli et samlingssted for  lokale lag og foreninger – et kraftsenter for frivillighet, fellesskap og engasjement på Breivoll gård. Dette huset blir en viktig brikke i puslespillet for å realisere Breivoll gård som en felleskapsarena for befolkningen.

Breivolls Venner har, etter avtale med DNT Oslo og Omegn, tatt på seg prosjektlederansvaret for rehabilitering og senere driften av dette huset. Vi har opprettet en prosjektgruppe for dette rehabiliteringsarbeidet:

  • Hans Erik Lerkelund (prosjektleder), Breivolls Venner
  • Andreas Myrer, Fri:Tid
  • Mathias Eckholdt, Ås Turlag/Barnas Turlag
  • Rikke Soligard, Breivolls Venner

Huset vil bli totalrenovert både utvendig og innvendig og vil når det blir ferdig inneholde en stort møte/-aktivitetsrom, to mindre møte-/grupperom, kombinert kjøkken og minglerom, to toaletter og et nytt inngangsparti/garderobe. Se tegninger nedenfor. Her skal lag og foreninger kunne ha møter, kurs, seminarer og andre aktiviteter, samtidig som det også skal være et samlingssted for frivillige på Breivoll gård.

Det er Bygg og anleggslinja ved Vestby videregående skole som vil stå for det meste av arbeidet. I tillegg har vi fått med oss en rekke velvillige bedrifter i dette rehabiliteringsprosjektet: Fin Strek AS, Marte Tingstad Grav arkitektur, Maxbo Ås, Total Skadeservice AS, Bygg og tømrermester P-C. Saxebøl, TN Varmeteknikk AS, Drøbak Elektriske AS, Tomwil miljø AS, UCO AS og Asplan Viak AS.

Breivolls Venner legger betydelige økonomiske ressurser i dette huset. I tillegg har vi fått støtte fra tidligere Akershus fylkeskommune. Det er likevel behov for ytterlige midler for å realisere dette huset. Ønsker du å støtte Begeistringens Hus, Vipps til 108479, merk vippsen med Bhus eller bli med på spleisen vår som du finner her.

Skissetegninger av Begeistringens hus som etter planen vil stå ferdig i løpet av 2022:

Det er stengt for kommentarer.